Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en omdat statistieken leuk zijn. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan.

Akkoord
Niet akkoord

Disclaimer en Privacyverklaring

 Disclaimer:

Ik ben géén financieel adviseur. Je bent zelf eindverantwoordelijk voor eventueel geleden schade. Let op: beleggen en investeren brengt risico's met zich mee. Je kan je inleg of een deel daarvan verliezen.

Op deze website vertel ik wat mijn manieren zijn om een Ltd'in de UK te starten en daarmee een inkomen te genereren, echter kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Investeren kan leiden tot verlies van je geld; investeer daarom nooit met geld dat je niet kunt missen. Alle meningen, nieuws, onderzoek, analyses, prijzen of andere informatie op deze website of gerelateerd aan deze website worden verstrekt als algemeen commentaar op de markt en vormen géén investeer - advies. Ik raad je aan onafhankelijk advies in te winnen met betrekking tot de handel in vastgoed. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

Privacyverklaring

Setwell Trading Ltd, gevestigd aan 01 Meadlake Place Thorpe Lea Road, Egham, Surrey, England, TW20 8HE, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens.

01 Meadlake Place Thorpe Lea Road, Egham, Surrey, England, TW20 8HE 
Marieke van Haastrecht is de Functionaris Gegevensbescherming van deze website en zij is te bereiken via selfmadeyou.nl@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken wanneer deze door jou aan ons verstrekt zijn:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Adres
-Nationaliteit
- Geboortedatum
- Proof of funds, proof of ID

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via selfmadeyou.nl@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Deze website verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Wij analyseren jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming.

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Setwell Trading Ltd) tussen zit. 

Wij analyseren via Google Analytics jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren. En omdat wij van statistieken houden. Wie niet?

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Je e-mailadres, naam en telefoonnummer worden bewaard zolang je mogelijk interesse hebt in een dienst die wordt verleend door deze website

Delen van persoonsgegevens met derden.

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Selfmademe.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar selfmadeyou.nl@gmail.com 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Selfmademe.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Selfmademe.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Selfmademe.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via selfmadeyou.nl@gmail.com

Contact

Voor samenwerkingen, vragen, opmerkingen, feedback, ideeën, gedeelde smart, klachten, toeters en bellen; neem contact op met:

Marieke
+31 619033380
selfmadeyou.nl@gmail.com

Samenwerking?

Introduceer je nieuwe klanten aan ons en starten ze met voordelige accountancy? Dan ontvang je na afwikkeling van alle formaliteiten € 25 per nieuwe klant